Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite

A A A

Servicii consulare prin poștă

! În cazul prestării serviciilor consulare prin poștă toate dosarele trebuie să fie complete, în caz contrar, aplicațiile for fi respinse.

!Odată ce serviciul va fi prestat, aplicantul va fi informat pentru a ridica documentul prin intermediul serviciului de curierat.

 1. 1.       Eliberarea vizelor.

Viza de tranzit aeroportuar (tip A) -  permite intrarea în zona internaţională a aeroporturilor şi staţionarea până la îmbarcarea în avionul spre ţara de destinaţie.

Excepţii de la obligativitatea de a deţine o viză de trazit aerportuar:

Următoarele categorii de persoane sunt exonerate de la obligaţia de a deţine o viză de tranzit aeroportuar:

 • membrii echipajelor de aeronavă; 
 • titularii de pașapoarte diplomatice și de pașapoarte de serviciu sau asimilate acestora;
 • titularii unui permis de ședere valabil sau de document echivalent eliberat de un stat membru al Uniunii Europene sau de Statele Unite ale Americii;
 • titularii unei vize valabile eliberat de un stat membru al Uniunii Europene sau de Statele Unite ale Americii.

Cerinţele şi documente justificative pentru obţinerea vizei tip A:

 1. Pașaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depășește cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;
 2. Autorizarea (viza) de a intra pe teritoriul unui stat terţ (cu excepţia străinelor care nu au nevoie de viză pentru statul respectiv);
 3. O fotografie de 35mm x 45mm, color, mat;
 4. Biletul de avion valabil până la destinaţie;
 5. Taxa consulară – 78 AED.  

Viza de tranzit (tip B)

Cerințele şi documente justificative pentru obținerea vizei tip B:

 1. Cererea de aplicare (download)
 2. Pașaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depășește cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;
 3. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 4. Autorizarea (viza) de a intra pe teritoriul unui stat terţ şi, dacă este cazul, al unui stat limitrof Republicii Moldova, care permite străinilor continuarea călătoriei, cu excepţia străinilor care se deplasează într-un stat terţ pentru care aceştia nu au nevoie de viză;
 5. Biletul de călătorie valabil până la destinaţie (avion și bilet de tren/autobuz) sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport;
 6. Taxa consulară – 156 AED.

Viza de scurtă şedere (tip C) - permite străinilor să solicite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, pentru alte motive decât imigrarea, în vederea unei șederi neîntrerupte sau a mai multor șederi a căror durată să nu depășească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de ședere pe teritoriul Republicii Moldova. Acest tip de viză poate fi eliberat cu una sau mai multe intrări.

 Vizele de scurtă ședere se acordă în funcție de scopul călătoriei în Republica Moldova. Tipurile de vize de scurtă ședere eliberate următoarele:  

misiune - străinilor care îndeplinesc funcții în cadrul guvernelor, administrațiilor publice sau organizațiilor internaționale, precum şi celor care, prin scopul șederii lor în Republica Moldova, prezintă interes pentru relațiile dintre ea şi statul de apartenență. Acest tip de viză se poate elibera şi membrilor de familie care îi însoțesc;

turism - străinilor care urmează să călătorească în Republica Moldova pentru motive turistice;

vizită - străinilor care intenționează să se deplaseze în Republica Moldova în vizită la cetățeni moldoveni sau la cetățeni străini titulari de permise de ședere valabile;

afaceri - străinilor care intenționează să călătorească în Republica Moldova în scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru verificarea folosirii şi funcționării bunurilor achiziționate ori vândute în cadrul contractelor comerciale și de cooperare industrială, precum și străinilor care sânt sau care urmează să devină asociați ori acționari ai unei societăți comerciale din Republica Moldova;

transport - străinilor care urmează să călătorească în perioade scurte, în scopul desfășurării unor activități profesionale legate de transportul de mărfuri sau de transportul de persoane;

activități sportive - străinilor care urmează să intre în Republica Moldova pe o durată limitată în vederea participării la competiții sportive;

activități culturale, științifice, umanitare, religioase, tratament medical de scurtă durată, alte activități care nu contravin legislației Republicii Moldova - în condițiile justificării prezentei în Republica Moldova.

Cerințele şi documente justificative pentru obţinerea vizei tip C, în funcţie de scopul vizei de scurtă ședere solicitat:

Misiune C/MI:

1.Cererea de aplicare (download)

2. Pașaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depășește cu cel puțin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adițional certificatul de naștere şi pașaportul reprezentantului legal);

3. O fotografie color, 35mm x 45mm;

4.Dovada că îndeplinește funcții în cadrul guvernelor, administrațiilor publice sau organizațiilor internaționale ori prezintă interes pentru relațiile dintre Republica Moldova şi statul de apartenentă;

5. Demersul din partea instituției sau autorității din străinătate ori din Republica Moldova care atestă deplasarea în Republica Moldova pentru rațiuni ce țin de funcția lor politică,administrativă sau de utilitate publică;

Turism C/T:

 1. Cererea de aplicare (download)
 1. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adiţional certificatul de naştere şi paşaportul reprezentantului legal);
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Rezervarea la o unitate de cazare turistică clasificată în condiţiile legii
  sau, după caz, angajamentul de întreţinere sau de cazare (download)Excepţie: străinii care obţin vize în baza invitaţiei eliberate de autoritatea competentă pentru străini;
 4. Itinerarul călătoriei (traseul turistic pe care urmează să se desfăşoare călătoria, cu indicarea localităţilor de pe parcurs) sau, după caz, angajamentul de întreţinere sau de cazare (download).
 5. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, prezentarea permisului de şedere sau ai unei vize valabile eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
 6. Rezervare bilet de călătorie tur-retur valabil până la destinaţie, sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;
 7. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe teritoriul Republicii Moldova (acoperirea minimă este de 30.000 euro);
 8. Dovada mijloacelor de întreţinere pe durata şederii (30 euro/zi, pentru întreaga perioada solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro) sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare (download);
 9. Taxa consulară – 156 AED.

Vizită C/V:

 1. Cererea de aplicare (download)
 1. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adițional certificatul de naştere şi paşaportul reprezentantului legal);
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Rezervare bilet de călătorie tur-retur valabil până la destinaţie, sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;
 4. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe teritoriul Republicii Moldova (acoperirea minimă este de 30.000 euro);
 5. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, prezentarea permisului de şedere sau ai unei vize valabile eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
 6. Dovada mijloacelor de întreţinere pe durata şederii (30 euro/zi, pentru întreaga perioada solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro) sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare (download);
 7. Dovada asigurării condiţiilor de cazare, sub forma unei rezervări la o unitate de cazare clasificată în condiţiile legii, a unui act de proprietate sau de închiriere a unei locuinţe în Republica Moldova pe numele solicitantului sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare (download)Excepţie: străinii care obţin vize în baza invitaţiei eliberate de autoritatea competentă pentru străini sunt exceptaţi de obligaţia prezentării angajamentului de întreţinere sau de cazare;
 8. Taxa consulară – 156 AED.

Afaceri C/A:

 1. Cererea de aplicare (download)
 1. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Rezervare bilet de călătorie tur-retur valabil până la destinaţie, sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;
 4. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe teritoriul Republicii Moldova (Acoperirea minimă este de 30.000 euro);
 5. Invitaţia din partea unei persoane fizice, societăţi comerciale, organizaţii neguvernamentale sau autorităţi publice de a participa la întâlniri, conferinţe, târguri ori congrese având legătură cu comerţul sau cu industria;
 6. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, a unui permis de şedere sau ai unei vize valabile eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
 7. Dovada mijloacelor de întreţinere pe durata şederii (30 euro/zi, pentru întreaga perioada solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro) sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare (download);
 8. Dovada asigurării condiţiilor de cazare , sub forma unei rezervări la o unitate de cazare clasificată în condiţiile legii, a unui act de proprietate sau de închiriere a unei locuinţe în Republica Moldova pe numele solicitantului sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare  (download). Excepţie: străinii care obţin vize în baza invitaţiei eliberate de autoritatea competentă pentru străini sunt exceptaţi de obligaţia prezentării angajamentului de întreţinere sau de cazare;
 9. Taxa consulară – 156 AED.

Transport C/TS:

 1. Cererea de aplicare (download)
 1. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Documente care să ateste profesia solicitantului, precum şi activitatea ce urmează a fi desfăşurată pe durata şederii;
 4. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe teritoriul Republicii Moldova (Acoperirea minimă este de 30.000 euro);
 5. Permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport;
 6. Copia autentificată de pe licenţa companiei de transport;
 7. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, prezentarea permisului de şedere sau ai unei vize valabile eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
 8. Dovada mijloacelor de întreţinere pe durata şederii (30 euro/zi, pentru întreaga perioada solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro) sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare (download);
 9. Dovada asigurării condiţiilor de cazare , sub forma rezervări la o unitate de cazare clasificată în condiţiile legii, a unui act de proprietate sau de închiriere a unei locuinţe în Republica Moldova pe numele solicitantului sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare (download);
 10. Taxa consulară – 156 AED.

Activităţi sportive C/S:

 1. Cererea de aplicare (download)
 1. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adiţional certificatul de naştere şi paşaportul reprezentantului legal);
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, prezentarea permisului de şedere sau ai unei vize valabile eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
 4. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe teritoriul Republicii Moldova (Acoperirea minimă este de 30.000 euro);
 5. Lista oficială a delegaţiei sportive străine, cu specificarea calităţii fiecărui membru;
 6. Dovada mijloacelor de întreţinere pe durata şederii (30 euro/zi, pentru întreaga perioada solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro) sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare (download);
 7. Dovada asigurării condiţiilor de cazare , sub forma unei rezervări la o unitate de cazare clasificată în condiţiile legii, a unui act de proprietate sau de închiriere a unei locuinţe în Republica Moldova pe numele solicitantului sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare (download);
 8. Rezervare bilet de călătorie tur-retur valabil până la destinaţie;
 9. Taxa consulară – 156 AED.

Activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor naţionale C/AD:

 1. Cererea de aplicare (download)
 1. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adiţional certificatul de naştere şi paşaportul reprezentantului legal);
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, prezentarea permisului de şedere sau ai unei vize valabile eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
 4. Rezervare bilet de călătorie tur-retur valabil până la destinaţie, sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;
 5. Dovada mijloacelor de întreţinere pe durata şederii (30 euro/zi, pentru întreaga perioada solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro) sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare (download);
 6. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe teritoriul Republicii Moldova (Acoperirea minimă este de 30.000 euro);
 7. Dovada asigurării condiţiilor de cazare , sub forma unei rezervări la o unitate de cazare clasificată în condiţiile legii, a unui act de proprietate sau de închiriere a unei locuinţe în Republica Moldova pe numele solicitantului sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare (download);
 8. Taxa consulară – 156 AED.

  VIZA DE LUNGĂ ŞEDERE (TIP D) - permite intrarea şi şederea străinilor pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni, pentru una sau mai multe şederi a căror durata nu va depăşi 90 de zile calendaristice în decursul oricărei perioade de 180 de zile calendaristice, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere, care permite străinului să solicite acordarea dreptului de şedere.

 Vizele de lungă şedere se acordă în funcţie de activitatea ce urmează a fi desfăşurată în Republica Moldova. Scopurile pentru care pot fi eliberate vizele de lungă şedere sunt următoarele:   

 • desfăşurarea activităţii de întreprinzător - străinilor care  efectuează investiţii în economia naţională, care sînt sau care urmează să devină acţionari sau asociaţi cu atribuţii de conducere şi de administrare a unor societăţi comerciale din Republica Moldova;
 • angajare în muncă - străinilor care urmează să intre în Republica Moldova în vederea încadrării în muncă, străinilor detaşaţi temporar de către companiile străine, lucrătorilor stagiari sau sezonieri. În astfel de scop se eliberează vize şi sportivilor care urmează să evolueze în cadrul unor cluburi sau echipe din Republica Moldova, în baza unui contract individual de muncă;
 • studii - străinilor care urmează să intre în Republica Moldova pentru a studia în învăţămîntul preuniversitar, universitar sau postuniversitar;
 • reîntregirea familiei - străinilor care urmează să intre în Republica Moldova pentru reîntregirea familiei şi păstrarea integrităţii ei. Familia poate să includă: soţia/soțul, copiii minori, copiii majori, părinţii aflați la întreţinerea titularului dreptului de şedere sau a soţului/soţiei acestuia, persoanele asupra cărora este instituită tutela sau curatela, precum şi partenerul cu care au copii comuni, în cazul cetăţenilor Republicii Moldova. Solicitarea de viză va fi însoţită de avizul pentru reîntregirea familiei;
 • activităţi umanitare sau religioase - străinilor care urmează să intre în Republica Moldova pentru a desfăşura activităţi în scop umanitar sau în domeniul cultelor recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova;
 • activităţi diplomatice şi de serviciu – străinilor titulari de paşaport diplomatic sau de serviciu, care urmează să îndeplinească funcţii oficiale ca membri ai unei misiuni diplomatice sau ai unui oficiu consular în Republica Moldova al statului de apartenenţă. Aceste tipuri de vize se eliberează titularilor de paşapoarte diplomatice, respectiv de serviciu sau asimilate acestora, la solicitarea organului abilitat al statului trimiţător sau a misiunii lui diplomatice ori oficiului său consular, precum şi membrilor de familie împreună cu care locuieşte titularul, şi sînt valabile pe perioada misiunii sau în conformitate cu tratatele bilaterale la care Republica Moldova este parte; 
 • tratament – străinilor care urmează tratament medical de lungă durată, balneosanatorial şi de recuperare;
 • activităţi în domeniul tehnologiei informaţiei – străinilor care urmează să intre în Republica Moldova pentru desfăşurarea activităţii de manager sau a uneia dintre activităţile prevăzute la art. 8 din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei la o persoană juridică rezident al unui parc pentru tehnologia informaţiei. 

 Cerințele şi documente justificative necesare pentru obținerea vizei tip D, în funcție de tipul activității ce urmează a fi desfășurată în Republica Moldova:

 Desfăşurarea activităţii de întreprinzător D/AI

 1. Cererea de aplicare (download)
 1. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Certificat de cazier judiciar tradus în limba engleză sau română;
 4. Dovada realizării investiţiilor în economia naţională şi/sau dovada calităţii de acţionar sau asociat cu atribuţii de conducere şi de administrare a unor societăţi comerciale din Republica Moldova;
 5. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe teritoriul Republicii Moldova (acoperirea minimă este de 30.000 euro);
 6. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, prezentarea permisului de şedere sau ai unei vize valabile eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
 7. Taxa consulară – 156 AED.  

Angajare în muncă D/AM

 1. Cererea de aplicare (download)
 1. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Certificat de cazier judiciar tradus în limba engleză sau română;
 4. Dovada angajării în câmpul muncii (contract de muncă);
 5. Avizul favorabil al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Republicii Moldova;
 6. Dovada mijloacelor de întreţinere pentru întreaga perioada înscrisă în viză (30 euro/zi, pentru întreaga perioada solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro);
 7. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe teritoriul Republicii Moldova (Acoperirea minimă este de 30.000 euro);
 8. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, prezentarea permisului de şedere sau ai unei vize valabile eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
 9. Taxa consulară – 156 AED.  

 Studii D/AS

 1. Cererea de aplicare (download)
 1. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adiţional certificatul de naştere şi paşaportul reprezentantului legal);
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Actul de confirmare din partea instituţiei de învăţământ privind acceptul la studii;
 4. Asigurare medicală de călătorie, valabilă pentru Republica Moldova pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei (Acoperire minimă - 30000 euro);
 5. Dovada mijloacelor de întreţinere pentru întreaga perioada înscrisă în viză (30 euro/zi, pentru întreaga perioada solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro) cu excepţia străinilor bursieri ai Republicii Moldova (în ultimul caz, dovada deţinerii unei burse de studii în Republica Moldova) şi a participanţilor la programe de schimb de elevi;
 6. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, prezentarea permisului de şedere sau vizei valabile emise de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
 7. Acordul părinţilor sau al tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul Republicii Moldova, dacă străinul este minor;
 8. Certificatul de cazier judiciar tradus în limba engleză sau română;
 9. Taxa consulară – 156 AED.
 10. În cazul străinilor care participă la un program de schimb de elevi, pe lângă actele enumerate se vor prezenta: copia acordului sau înţelegerii între instituţiile de învăţământ care organizează programul şi angajamentul de întreţinere sau cazare.

Reîntregirea familiei D/VF

 1. Cererea de aplicare (download)
 1. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adiţional certificatul de naştere şi paşaportul reprezentantului legal);
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Avizul autorităţii competente pentru străini privind întrunirea condiţiilor prevăzute de legislaţie referitoare la reintegrarea familiei (Biroul pentru Migraţie şi Azil);
 4. Dovada legăturilor de rudenie; (certificat de căsătorie, certificat de naştere);
 5. Asigurare medicală de călătorie, valabilă pentru Republica Moldova pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei (Acoperire minimă - 30000 euro);
 6. Cazierul judiciar din ţara de origine tradus în limba de stat, cu excepţia minorilor până la 16 ani;
 7. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, prezentarea permisului de şedere sau ai unei vize valabile eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
 8. Taxa consulară – 156 AED. 

Activităţi umanitare şi religioase D/RU

 1. Cererea de aplicare (download)
 1. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adiţional certificatul de naştere şi paşaportul reprezentantului legal);
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Certificat de cazier judiciar tradus în limba engleză sau română;
 4. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, a unui permis de şedere sau ai unei vize valabile eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
 5. Dovada spaţiului de locuit şi a mijloacelor de întreţinere;
 6. Asigurare medicală de călătorie, valabilă pentru Republica Moldova pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei (Acoperire minimă - 30000 euro);
 7. Copia extrasului din Registrul de stat al unităţilor de drept al instituţiei sau organizaţiei care invită persoana;
 8. Dovada apartenenţei la un cult recunoscut în Republica Moldova sau la o organizaţie umanitară, după caz, copia contractului de voluntariat sau a acordului de colaborare;
 9. Taxa consulară – 156 AED.

Activităţi diplomatice şi de serviciu D/DS

 1. Cererea de aplicare (download)
 1. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Nota verbală din partea, după caz, a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, organizaţiilor internaţionale şi autorităţilor publice centrale ale altor state prin care se confirmă scopul deplasării pentru activităţi diplomatice şi de serviciu în Republica Moldova.

Tratament  D/TR

 1. Cererea de aplicare (download)
 1. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adiţional certificatul de naştere şi paşaportul reprezentantului legal);
 2. O fotografie color, 35mm x 45mm;
 3. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, prezentarea permisului de şedere sau ai unei vize valabile eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
 4. Cazierul judiciar din ţara de origine tradus în limba de stat, cu excepţia minorilor până la 16 ani;
 5. Dovada mijloacelor de întreţinere şi de tratament;
 6. Asigurare medicală de călătorie, valabilă pentru Republica Moldova pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei (Acoperire minimă - 30000 euro);
 7. Dovada capacităţii de însoţitor a străinului aflat în imposibilitate de a se îngriji singur, în cazul solicitării de vize de către însoţitorul persoanei supuse tratamentului;
 8. Taxa consulară – 156 AED.
 1. 2.       Eliberarea Titlului de călătorie.

Titlul de călătorie este un document ce confirmă identitatea persoanei - cetăţeanului Republicii Moldova sau persoanei fără cetăţenie - care domiciliază permanent pe teritoriul Republicii Moldova şi care permite titularului întoarcerea în Republica Moldova în cazul în care nu dispune de un document de călătorie valabil.

Titlurile de călătorie se eliberează direct de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate în caz de pierdere, furt, deteriorare, distrugere sau expirare a documentului de călătorie valabil.

Titlul de călătorie se foloseşte exclusiv pentru întoarcerea în Republica Moldova şi nu poate fi folosit pentru deplasarea în altă ţară.

Titlul de călătorie nu este recunoscut de autorităţile altor state decât în scopul tranzitării spre Republica Moldova. MAEIE recomandă contactarea autorităţilor statelor ce urmează a fi tranzitate la reîntoarcerea în Republica Moldova pentru a cunoaşte condiţiile de traversare a teritoriului acestor state în baza titlurilor de călătorie moldoveneşti.

 Pentru a obţine titlul de călătorie este necesar să mergeţi la misiunea diplomatică şi oficiul consular ale Republicii Moldova în străinătate şi să prezentaţi, de regulă, următoarele acte:

 1. cererea completată integral şi semnată de solicitant. (download)
 2. două fotografii color 35 x 45 mm
 3. un document de identitate, cu fotografie, eliberat de autorităţile Republicii Moldova  (buletin de identitate, permis de conducere, livret militar) - original şi copie xerox
 4. pașaportul anterior, în original, şi fotocopia paginilor cu mențiuni.
 5. dovada autorităţilor locale de poliţie privind reclamarea pierderii sau furtului (în funcţie de caz) sau declaraţia privind pierderea, furtul paşaportului
 6. bonul de plată a taxei consulare- 98 AED
 7. alte documente, după caz.

Pentru a obține titlul de călătorii pentru copii este necesar să prezentanți 

1.cererea completată integral şi semnată de solicitant. (download)

2.două fotografii color 35 x 45 mm

3. pașaportul anterior, în original, şi fotocopia paginilor cu mențiuni.

4. declarația de neperfectare (download)

5. taxa consulară-gratuită.

Titlul de călătorie își pierde valabilitatea la data intrării pe teritoriul Republicii Molodova. Posesorul titlului de călătorie urmează să se adreseze la Biroului de Evidentă și Documentare a Populației de la locul de trai pentru perfectarea pașaportului nou.

 1. 3.       Supralegalizarea consulară

Categorii de acte care pot fi supralegalizate la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, pentru statele care nu sunt membre ale Convenţiei de la Haga din octombrie 1961:

a) actele de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie, divorţ, deces, schimbare/rectificarea a numelui şi a prenumelui, extrase de pe acte de stare civilă şi avize la acestea), eliberate de oficiile de stare civilă, vizate în prealabil de către Agenţia Servicii Publice;

b) documentele emise de Agenţia Servicii Publice (certificate, adeverinţe, certificate de înregistrare a întreprinderii, etc), cu excepţia actelor de identitate din sistemul naţional de paşapoarte;

c) certificatele de cazier judiciar emise de Ministerul Afacerilor Interne, vizate în prealabil de către Direcţia informaţii şi evidenţe operative din cadrul MAI - str. Iacob Hîncu, 3A;

d) actele de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova, vizate în prealabil de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova;

e) actele notariale, hotărîrile judecătoreşti şi alte acte eliberate de autorităţi judiciare, vizate în prealabil de către Ministerul Justiţiei;

f) adeverinţele eliberate de Casa Naţională de Asigurări Sociale ce atestă vechimea în muncă;

g) adeverinţele medicale eliberate de Centrul medical specializat pentru examinarea medicală a emigranţilor şi imigranţilor, de Centrul naţional ştiinţifico-practic de medicină preventivă/Centrul de profilaxie şi combatere SIDA;

h) actele publice eliberate de către autorităţile publice de specialitate din subordinea administraţiei publice centrale;

i) acte eliberate de autorităţile Republicii Moldova pe numele persoanelor fizice şi juridice.

Actele pot fi prezentate, în vederea supralegalizării, personal şi prin mandatar, după cum urmează:

 1. prin procură notarială, întocmită în faţa unui notar din Republica Moldova;
 2. procură întocmită la o misiune diplomatică sau oficiu consular al Republicii Moldova în străinătate;
 3. procură întocmită la un notar public străin, cu condiţia ca aceasta să fie, ulterior, apostilată sau supralegalizată; În cazul persoanelor juridice, societăti comerciale, persoana care se va prezenta pentru supralegalizarea documentelor va trebui să prezinte procura în original din partea firmei.

Rudele de primă categorie – mama, tata, fratele, sora, soţul, soţia – nu au nevoie de procură la depunerea actelor.

Actele necesare în vederea supralegalizării (persoane fizice)

 1. Actele necesare în vederea supralegalizării (download)
 2. formularul de cerere de supralegalizare a documentului;
 3. actele care urmează a fi supralegalizate, în original, legalizat în prealabil de către Ministerul afacerilor externe sau misiunea diplomatică a statului respectiv acreditată în Republica Moldova.
 4. buletinul de identitate, paşaportul sau procura, în cazul în care actele sunt depuse de o altă persoană împuternicită, legalizată de către ministerul de externe sau misiunea diplomatică a statului respectiv. Rudele de primă categorie – mama, tata, fratele, sora, soţul, soţia – nu au nevoie de procură la depunerea actelor;
 5. dovada achitării taxei consulare şi taxele aferente- 137 AED.

Supralegalizarea actelor de naștere a copiilor cetățeni ai RM născuți în EAU este gratuită 

Actele necesare în vederea supralegalizării (persoane juridice)

 1. Actele necesare în vederea supralegalizării (download)
 2. Copia pașaportului aplicantului (pașaportul CEO/manager al companiei).
 1. actele care urmează a fi supralegalizate, în original, legalizat în prealabil de către Ministerul afacerilor externe sau misiunea diplomatică a statului respectiv acreditată în Republica Moldova.
 2. buletinul de identitate, paşaportul sau procura, în cazul în care actele sunt depuse de o altă persoană împuternicită, legalizată de către ministerul de externe sau misiunea diplomatică a statului respectiv. Rudele de primă categorie – mama, tata, fratele, sora, soţul, soţia – nu au nevoie de procură la depunerea actelor;
 3. dovada achitării taxei consulare şi taxele aferente- 255 AED.
 1. 4.       Transcrierea actelor de stare civilă și eliberarea certificatelor consulare

Pentru transcrierea actelor de stare civilă eliberate de către organele competente ale statului de acreditare, solicitantul urmează să prezinte ambasadei sau consulatului, de regulă, următoarele documente:

 1. cererea de transcriere a actului de stare civilă (download)
 1. copia, extrasul sau certificatul după actul de stare civilă (de naştere, căsătorie, divorţ, deces sau de schimbare a numelui şi/sau prenumelui) întocmit de către organele competente din străinătate şi legalizate, după caz
 2. actele de identitate:
 3. ale părinţilor copilului (la transcrierea actului de naştere)
 4. ale persoanelor căsătorite (la transcrierea actului de căsătorie)
 5. ale persoanelor divorţate (la transcrierea actului de divorţ)
 6. ale persoanei decedate (la transcrierea actului de deces)
 7. ale persoanei căreia i-a fost întocmit actul de schimbare a numelui/prenumelui în străinătate (la transcrierea actului de schimbare a numelui/prenumelui)
 8. certificatul de căsătorie a părinţilor copilului
 9. certificatele de naştere a părinţilor copilului
 10. actul de identitate al solicitantului, după caz
 11. procura, după caz
 12. alte documente, în funcţie de caz.

Taxa consulară-98 AED.

Transcrierea actelor de naștere a copiilor cetățeni ai RM născuți în EAU este gratuită.

Pentru eliberarea certificatelor consulare, solicitantul urmează să prezinte ambasadei sau consulatului, de regulă, următoarele documente:

 1. cererea de eliberare  (download)
 2. actele de identitate
 3. Taxa consulară- 137 AED.

Atentie! Taxa se transfera pe contul bancar al Ambasadei pânaăla prestarea serviciului prin depozit in numerar la orice filiala bancara. Este obligatorie indicarea numelui beneficiarului serviciului consular, precum si a serviciului consular propriu zis (ex. Iulia Sirbu, passport). Achitarea taxei la ATM nu se acepta.

Account Number

1411003904939016

 Account Name

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

 Currency

AED

 Bank - Branch Name

FAB UAE – MAIN

 IBAN

AE040351411003904939016

SWIFT

NBADAEAAKHF