Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite

A A A

Eliberarea documentelor de identitate şi călătorie

Perfectarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova
Pentru eliberarea paşaportului solicitantul prezintă, după caz, următoarele documente:
1. cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 18 ani
• actul de identitate de uz intern valabil (buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu);
• paşaportul anterior expirat, dacă acesta există;
• declarația de pierdere sau furt al pașaportului;
• cererea pentru deținere a două pașapoarte valabile, după caz;
• documentele de stare civilă (certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ, extrasul de pe actul de căsătorie pentru a confirma înregistrarea căsătoriei sau desfacerea căsătoriei în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, precum şi alte documente de stare civilă) – numai în cazul în care au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului de la data eliberării ultimului act de identitate. În caz contrar, suplimentar la cerere, persoana depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens;
• bonul de plată a taxei consulare
Notă: Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie în cazurile în care informația despre schimbările intervenite în starea civilă și în datele cu caracter personal este actualizată în Registrul de stat al populației.
2. cetăţenii Republicii Moldova care nu au împlinit vîrsta de 18 ani
• buletin de identitate valabil în original al parintelui sau paşaport pentru călătorii în străinătate valabil în original al parintelui;
• certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original al parintelui (dupa caz);
• certificat de naştere moldovenesc în original al minorului;
• buletin de identitate moldovenesc valabil în original al minorului – pentru cei care au împlinit vîrsta de 16 ani;
• paşaportul pentru călătorii în străinătate în original, expirat sau valabil, în cazul în care se solicită eliberarea celui de-al doilea paşaport (după caz);
• acordul unuia din părinţi privind eliberarea paşaportului pe numele minorului, autentificat în ordinea stabilită de lege. În cazul în care părinţii se află în divorţ, se prezintă hotărârea instanţei de judecată (definitivă şi irevocabilă) cu privire la desfacerea căsătoriei. Dacă instanţa de judecată a stabilit locul de trai al minorului cu unul din părinţi, pentru perfectarea paşaportului pe numele minorului trebuie prezentată declaraţia acestui părinte, semnătura căruia este autentificată în ordinea stabilită de lege.
• bonul de plată a taxei consulare

Notă: Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie în cazurile în care informația despre schimbările intervenite în starea civilă și în datele cu caracter personal este actualizată în Registrul de stat al populației.

Perfectarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova
Pentru eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:
• actul de identitate de uz intern, aflat în posesie ce urmează a fi schimbat;
• 2 fotografii 10cm x 15cm tip portret și 2 fotografii 3cm x 4cm color, mat, pe fond alb;
• documentele de stare civilă, după caz:
• certificatul de naștere;
• certificatul de căsătorie;
• certificatul de divorț;
• certificatul de schimbare a numelui și/sau a prenumelui;
• certificatele de naștere ale minorilor; certificatul de deces al soțului/soției;
• extrasul de pe actul de căsătorie pentru a confirma înregistrarea căsătoriei sau desfacerea căsătoriei în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ;
• avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, precum și alte documente de stare civilă;
• documente necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședință sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea adresei de domiciliu;
• bonul de plată a taxei consulare
Notă: Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie în cazurile în care informația despre schimbările intervenite în starea civilă și în datele cu caracter personal este actualizată în Registrul de stat al populației.

Perfectarea titlului de călătorie
Pentru obţinerea titlului de călătorie urmează a fi prezentate:
1. cererea completată integral şi semnată de solicitant (se completează la Ambasadă)
2. două fotografii color 35 x 45 mm
3. un document de identitate, cu fotografie, eliberat de autorităţile Republicii Moldova (pașaport, buletin de identitate, permis de conducere, livret militar) - original sau copie, după caz
4. dovada autorităţilor locale de poliţie privind reclamarea pierderii sau furtului (în funcţie de caz) sau declaraţia privind pierderea, furtul paşaportului
5. bonul de plată a taxei consulare (pentru minori titlul de călătorie se eliberează gratuit)

pentru un copil nou-nascut la Ambasada Republicii Moldova în EAU urmează a fi prezentate:
1. Două fotografii de mărimea 3 x 4 color, mate (cu capul descoperit, fata fotografiata integral pina la umeri pe fon alb);
2. Cererea de solicitare a titlului de calatorie completată din numele copilului și semnată de căte părinte (se completeaza la Ambasada);
3. Certificatul de naștere atestat de Ministerul Afacerilor Externe al EAU
4. Pașaportul sau buletinul de identitate al Republicii Moldova al părintelui
5. Taxa consulară minori - gratuit

Notă: Termenul de valabilitate a titlului de călătorie nu poate depăşi 30 de zile şi nu poate fi prelungit. Din aceste considerente, titlul de călătorie urmează a fi solicitat cu cel mult două - trei săptămîni înainte de plecare în Republica Moldova. Titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie cu destinaţia finală obligatorie - Republica Moldova.