Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite

A A A

Transcrierea actelor de stare civilă

Durata serviciului: 15 minute
Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare. Persoana care solicită concomitent transcrierea câtorva acte de stare civilă, precum și legalizarea lor (după caz) va înregistra o singură programare

Termenul de soluționare este de circa 60 zile de la data depunerii cererii
 • Întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de naștere moldovenesc pentru copilul născut în EAU - gratuit.
 • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de căsătorie moldovenesc  - 99 AED.
 • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de deces moldovenesc pentru cetățeanul RM decedat în EAU - gratuit.
Cetățeanul Republicii Moldova care a înregistrat acte de stare civilă pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite și/sau altor state (copii născuți, căsătorie, divorț, deces membru de familie) este obligat să declare faptele de stare civilă și să le înregistreze corespunzător în registrul de stare civilă al Republicii Moldova.
În baza certificatului de stare civilă emirian și/sau al altor state autoritatea Republicii Moldova va înregistra actul de stare civilă eliberând în acest sens certificat moldovenesc (excepție fiind certificatele de căsătorie eliberate de autoritățile emiriene, deoarece nu pot fi supuse procedurii de transcriere în certificat de căsătorie moldovenesc).
Transcrierea se poate solicita la prezentarea certificatului de stare civilă în original și traducere în limba română, atestate corespunzător de Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale al EAU (MOFAIC Attestation Center), după care vor fi supuse procedurii de legalizare la Ambasadă.
 • Cererea pentru transcrierea certificatului de naștere a copilului, se depune la Ambasadă de către părintele copilului care este cetățean al Republicii Moldova.
 • Certificatul de naștere original și traducerea în limba română (originalul și traducerea necesită a fi atestate de către Ministerul Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite). Dacă certificatul a fost eliberat în altă țară, alta decât EAU, nu ezitați să ne contactați la nr. de telefon al Ambasadei sau adresa de email (a se vedea rubrica contacte);
 • Certificatul de naștere moldovenesc al părinților copilului (sau doar în cazul părintelui care este cetățean al Republicii Moldova).
 • Certificatul de căsătorie moldovenesc al părinților copilului (dacă părinții sunt căsătoriți) sau în cazul în care dețineți un certificat de căsătorie eliberat de autoritățile EAU, atunci este necesar ca certificatul respectiv să fie tradus (în limba română sau rusă) și atestat de Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite (Official Documents, Certificates and Commercial Invoices Attestation (mofaic.gov.ae), apoi supus procedurii de supralegalizare la Ambasada RM.
 • buletin de identitate cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc în original și fotocopie (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară / dacă un părinte sau soțul/ția este cetățean străin, se va prezenta copia actului de identitate al acestuia).
 • Cererea pentru transcrierea certificatului de căsătorie se depune la Ambasadă de către soțul care este cetățean al Republicii Moldova.
 • Certificatul de căsătorie în original legalizat/apostilat corespunzător (Notă: legalizarea necesită a fi efectuată de Ministerul Afacerilor Externe al țării de origine, apoi de Consulatul/Ambasada țării de origine, cu reședința în Dubai/Abu Dhabi, apoi va fi supus procedurii de legalizare la Ambasadă, concomitent cu depunerea cererii de transcriere a certificatului de căsătorie);
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean al Republicii Moldova);
 • actul de identitate al soţului/soției, cetăţean străin;
 • certificatele de naştere ale soţilor.
 • Dosarul de transcriere a actului de stare civilă este transmis spre examinare Agenției Servicii Publice și după aprobare consulatul întocmește actul și emite certificatul moldovenesc transcris.
 • Termenul de soluționare estimativ de 60 zile din data depunerii cererii pentru transcrierea și eliberarea certificatului nu poate fi urgentat. Odată inițiat procesul trebuie finalizat, din care motiv se recomandă persoanei care planifică să părăsească teritoriul EAU în acest termen, să transcrie actul în Republica Moldova la serviciul teritorial de stare civilă.
 • De regulă procedura transcrierii în Republica Moldova are loc în termen redus de 1-3 zile și se poate face și prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată notarial. Procura se poate autentifica la Ambasadă. Pentru informații adiționale recomandăm să verificați rubrica acte notariale.
 • Se recomandă persoanei care solicită transcrierea certificatului de naștere a copilului născut în EAU, cu perfectarea ulterioară a pașaportului pentru copil, efectuarea programării prealabile pentru pașaport la o distanță de minim 70 zile de la data depunerii cererii pentru transcriere.
 • Cererea pentru transcrierea certificatului de căsătorie al părinților, eliberat de autoritățile străine (excepție EAU) și transcrierea certificatului de naștere a copilului pot fi depuse concomitent. Serviciul consular: 78 AED.
 • Dosarul solicitantului se expediază Agenției Servicii Publice care examinează cererea şi perfectează actul. 

Atentie! Taxa se transferă pe contul bancar al Ambasadei până la prestarea serviciului: online (cu 1-2 zile înainte de programare) sau depozit în numerar la orice filială bancară (se poate în aceeași zi). Este obligatorie indicarea numelui beneficiarului serviciului consular, precum și a serviciului consular propriu-zis (ex. Iulia Sîrbu, passport ).  Achitarea taxei la ATM nu se acceptă.

 • Account Number1411003904939016
 • Account NameEMBASSY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
 • CurrencyAED
 • BankBranch Name
 • FAB UAEMAIN
 • IBANAE040351411003904939016
 • SWIFTNBADAEAAKHF

Taxele consulare diferă de la un semestru la altul, din cauza fluctuației schimbului valutar care este stabilit din cursul mediu de schimb, conform ratelor statistice ale Băncii Centrale din EAU. Astfel, se va atrage atenția la taxa consulară dacă serviciul consular urmează în perioada imediat următoare decât cea menționată supra, începând cu data de 6 a lunei imediat următoare.

Pentru careva neclarități cu privire la taxele consulare și/sau alte subiecte consulare, nu ezitați să ne contactați la nr. de telefon al Ambasadei: 02 444 0505 (conform graficului marți-joi, ora 16:00-18:00)

Lista statelor şi modul de recunoaştere a actelor oficiale emise de către autorităţile altor state pentru a fi utilizate în Republica Moldova şi a actelor oficiale emise de către autorităţile Republicii Moldova pentru a fi utilizate în străinătate, poate fi accesată la următorul link: https://mfa.gov.md/ro/content/lista-statelor-si-modul-de-recunoastere-actelor-oficiale