Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite

A A A

Titlu de călătorie

Durata serviciului: 15-20 minute
Programarea la acest serviciu este opțională: Persoanele se pot prezenta în lipsa programării prealabile, doar că va fi necesară o notificare la adresa de email: abudhabi@mfa.gov.md pentru a stabili data și ora convenabilă, după disponibilitate și / sau serviciul poate fi solicitat la adresa de email: abudhabi@mfa.gov.md

 • pentru adulți - 60 AED, cu eliberarea actului în ziua solicitării
 • pentru minori - gratuit, cu eliberarea actului în ziua solicitării

La depunerea cererii pentru perfectarea titlului de călătorie prin intermediul adresei de email, vor fi stabilite și oportunitățile de ridicare ulterioară a documentului de identitate de la Ambasadă.

Consulatul/Ambasada eliberează titlu de călătorie cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de domiciliul acestora, apatrizilor și cetățenilor străini care domiciliază permanent în Republica Moldova, care intenționează să se întoarcă în Republica Moldova, în situația în care:
 • au pierdut sau li s-a furat pașaportul pentru călătorii în străinătate;
 • au pașaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
 • au pașaport cu termen expirat dar care nu poate fi prelungit din careva motive;
 • nu au avut niciodată pașaport;
Pentru solicitarea titlului de călătorie se vor prezenta:
 • 2 fotografii color de format 3x4 cm (în lipsa fotografiilor persoana va fi fotografiată gratuit în consulat);
 • dacă sunt disponibile, originalul sau copia următoarelor documente, indiferent de valabilitatea acestora:
  ✔ buletin de identitate moldovenesc
  ✔ pașaport expirat sau deteriorat
  ✔ permis de ședere
  ✔ orice alt document cu fotografie

În cazul solicitării titlului de călătorie pentru copilul minor născut recent în EAU – certificatul de naștere eliberat de autoritățile emiriene necesită să fie atestat de către Ministerul Afacerilor Externe al EAU, apoi va fi efectuată procedura de supra legalizare la Ambasadă (serviciul este gratuit pentru copiii născut în EAU sau Regatul Arabiei Saudite), concomitent cu solicitarea titlului de călătorie.

 • titlul de călătorie este valabil 30 zile, termen ce nu poate fi prelungit.
 • titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie pentru returnare spre Republica Moldova.
 • în baza titlului de călătorie titularul se poate deplasa din Italia în Republica Moldova pe cale terestră sau cu avionul
 • dacă se solicită titlu de călătorie pentru copilul minor este suficientă prezența la consulat/ambasadă a unui părinte.
 • titlul de călătorie poate fi solicitat și prin intermediul adresei de e-mail: abudhabi@mfa.gov.md

Lista statelor şi modul de recunoaştere a actelor oficiale emise de către autorităţile altor state pentru a fi utilizate în Republica Moldova şi a actelor oficiale emise de către autorităţile Republicii Moldova pentru a fi utilizate în străinătate, poate fi accesată la următorul link: https://mfa.gov.md/ro/content/lista-statelor-si-modul-de-recunoastere-actelor-oficiale

Atentie! Taxa se transferă pe contul bancar al Ambasadei până la prestarea serviciului: online (cu 1-2 zile înainte de programare) sau depozit în numerar la orice filială bancară (se poate în aceeași zi). Este obligatorie indicarea numelui beneficiarului serviciului consular, precum și a serviciului consular propriu-zis (ex. Iulia Sîrbu, passport ).  Achitarea taxei la ATM nu se acceptă.

 • Account Number1411003904939016
 • Account NameEMBASSY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
 • CurrencyAED
 • BankBranch Name
 • FAB UAEMAIN
 • IBANAE040351411003904939016
 • SWIFTNBADAEAAKHF

Taxele consulare diferă de la un semestru la altul, din cauza fluctuației schimbului valutar care este stabilit din cursul mediu de schimb, conform ratelor statistice ale Băncii Centrale din EAU. Astfel, se va atrage atenția la taxa consulară dacă serviciul consular urmează în perioada imediat următoare decât cea menționată supra, începând cu data de 6 a lunei imediat următoare.

Pentru careva neclarități cu privire la taxele consulare și/sau alte subiecte consulare, nu ezitați să ne contactați la nr. de telefon al Ambasadei: 02 444 0505 (conform graficului marți-joi, ora 16:00-18:00)