Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

La 24.09.2010 a fost adoptată Legea cu privire la taxele consulare (Legea nr. 242), care reglementează cadrul legal privind taxarea şi încasarea taxelor pentru serviciile consulare prestate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, de Misiunile Diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lângă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Totodată, la data intrării în vigoare a prezentei legi (24.12.2010), se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 1 din 26 septembrie 2000 privind stabilirea cuantumului taxelor consulare.

Legea taxe consulare

Taxa pentru serviciile consulare poate fi efectuată prin transfer bancar (cu cel puțin 48 ore înainte de programare) sau în numerar la orice bancă conform rechizitelor bancare:

Account Name:EMBASSY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Bank – Branch Name:FAB UAE – MAIN
Account number:1411003904939016
IBAN:AE040351411003904939016
SWIFTNBADAEAAXXX
CurrencyAED
Reference:Numele, prenumele pentru cine se achită taxa și denumirea serviciului consular (ex: Ana Sîrbu, passport)
 

Cuantumul taxelor consulare și a taxei aferente unice aferente serviciilor consulare și costul pentru perfectarea pașaportului și buletinului de identitate cetățeanului RM în AED recalculate pentru perioada Iulie-Septembrie 2024

Cursul mediu de schimb pentru perioada aprilie-iunie 2024 conform ratelor statistice ale Băncii Centrale din EAU 3,9539

Tipul de acţiuneTaxa consulară EURTaxa consulară AED (Recalculat în AED)Taxa aferentă unică EURTaxa aferentă unică AED (Recalculat în AED)Taxa ASPTaxa ASP (Recalculat în AED)TOTALTOTAL
EURAEDEURAEDEURAEDEURAED
I. Perfectarea vizelor
1. Tip A – viză de tranzit aeroportuar20791040  30119
2. Tip B – viză de tranzit401582079  60237
3. Tip C – viză de scurtă ședere4015830119  70277
4. Tip D – viză de lungă ședere4015840158  80316
II. Perfectarea și eliberarea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova și altor documente
1. Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova:        
Termen de perfecatre (în continuare TP) -70 zile207911433112362245
TP - 40 zile207911436826999391
Copii până la 12 ani. TP - 70 zile 0,0003112331123
Copii până la 12 ani. TP - 40 zile 0,0005421454214
Copii între 12 si 18 ani. TP - 70 zile 0,0003112331123
Copii între 12 si 18 ani. TP - 40 zile 0,0006826968269
Prelevarea datelor biometrice fizic imposibilă permanent. TP - 70 zile207910403112361242
Prelevarea datelor biometrice fizic imposibilă permanent. TP - 40 zile207912475421486340
Prelevarea datelor biometrice fizic imposibilă provizoriu. TP - 70 zile207911433112362245
Prelevarea datelor biometrice fizic imposibilă provizoriu. TP - 40 zile207912475421486340
2. Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetateanului Republicii Moldova:        
CA- cetațean aflat provizoriu în străinatate. TP - 70 zile155993662430119
CA- cetațean aflat provizoriu în străinatate. TP - 40 zile15591143197545177
Eliberarea buletinului de identitate provizoriu (BP) 24 h cu foto155983231226103
Eliberarea buletinului de identitate provizoriu (BP) 24 h fără foto155911,54531230116
Eliberarea fisei de insotire la buletinul de identitate al cetateanului RM (RA generatia I sau II) in schimbul celei declarate pierdute, furate, deteriorate sau la solicitarea titularului de a o preschimba. TP -70 zile    2828
Eliberarea fisei de insotire la buletinul de identitate al cetateanului RM (RA generatia I sau II) in schimbul celei declarate pierdute, furate, deteriorate sau la solicitarea titularului de a o preschimba. TP - 40 zile    624624
3. Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetățeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respective. TP - 40 zile7529720792183116459
4. Eliberarea titlului de călătorie1040520  1560
III. Acțiunile consulare în domeniul cetățeniei
1. Examinarea cererii privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective:        
a. 1) în temeiul prevederilor art. 12 alin. (11) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000520155962426103
b. 2) în temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 (G5)5201559249544174
2. Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective150593200791  3501384
3. Examinarea cererii privind redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective5201559  2079
4. Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova25992599  50198
5. Eliberarea adeverinţei privind dobândirea/redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova5201559  2079
6. Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie25992599  50198
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă        
1. Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie25992599  50198
2. Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii minori comuni sau înfiați de ambii soți, în cazurile cind între aceștia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă12549430119  155613
3. Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul și hotărîrii (sentinței) instanței judecătorești, dacă celălalt soț este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani259930119  55218
4. Înregistrarea divorțului în temeiul hotărîrii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei7529730119  105416
5. Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv10401559  2599
6. Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui, și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv10401559  2599
V. Îndeplinirea actelor notariale
1. Autentificarea procurii:        
a) în numele persoanei fizice1559520  2079
b) în numele persoanei juridice301191559  45178
2. Autentificarea testamentului15591040  2599
3. Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj501981040  60238
4. Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale25 (pentru fiecare lună)1981040  35238
5. Legalizarea semnăturilor pe documente520520  1040
6. Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele1 (pentru o pagină)8520  628
7. Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele5 (pentru o pagină)401040  1580
8. Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:1040520  1560
a) certificarea faptului aflării persoanei în viață, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
b) certificarea indentității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie5201559  2079
c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului7,50301559  2389
9. Primirea documentelor la păstrare10 (pentru fiecare lună)791040  20119
10. Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv1040520  1560
11. Întocmirea protestelor de mare1559520  2079
12. Asigurarea probelor2599520  30119
13. Alte acte notariale2599520  30119
VI. Legalizarea consulară
Legalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova:        
a) pentru personae fizice15591040  2599
b) pentru personae juridice301191559  45178
VII. Alte acțiuni consulare
1. Solicitarea unui act (act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informații din Republica Moldova15591040  2599
2. Perfectarea și eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decât cele menționate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislației statului străin și nu contravin legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte.15591040  2599
3. Eliberarea certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă        
TP - 70 zile1559104062431123
TP - 40 zile15591040176742166
4. Eliberarea avizului privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie și/sau a prenumelui        
TP - 70 zile1559104052030119
TP - 40 zile15591040145539154
5. Eliberarea certificatului privind starea civilă        
TP - 70 zile1559104041629115
TP - 40 zile15591040114336142