Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite

A A A

Situaţii excepţionale

În cazuri exclusiv de urgență (decese, accidente grave, calamități naturale, atacuri teroriste și alte situații de excepție) apelați la numărul +971 50 916 0778.

Atenție, la acest număr de telefon nu se oferă consultații consulare și programări. Cetățenii care nu se află în situații într-adevăr grave sunt rugați să nu apeleze la acest număr de telefon.

Situații excepționale:

 • În caz de deces
 • În caz de arest
 • Dispariţia persoanelor
 • Documente pierdute sau furate
 • În caz de deces

În cazul decesului în străinătate a unui cetățean al Republicii Moldova, adresați-vă la Ambasada Republicii Moldova, unde veți afla ce acțiuni va întreprinde misiunea în sprijinul Dvs.

CE POATE FACE AMBASADA (SECŢIA CONSULARĂ)

 • Afla informaţia oficială despre măsurile necesare pentru repatrierea defunctului în Republica Moldova.
 • Funcţionarii consulari vă vor ajuta să faceţi mai rapid procedura de repatriere.

CE NU POATE FACE AMBASADA (SECŢIA CONSULARĂ)

 • Nu poate achita cheltuielile de repatriere a defunctului.
 • Nu poate asigura mijloc de transport pentru repatrierea corpului neînsufleţit.

PAŞII ÎNTREPRINŞI PENTRU REPATRIEREA CORPULUI NEÎNSUFLEŢIT:

 1. Obţinerea certificatului de deces (legalizat de către organele statului străin);
 2. Obţinerea paşaportului mortuar;
 3. Acordarea asistenţei în expertiza medico-legală;
 4. Obţinerea certificatului vamal (pentru confirmarea prezenţei în sicriu doar a decedatului);
 5. Confirmarea gradului de rudenie cu decedatul (paşaport, certificat de căsătorie şi certificat de naştere);
 6. Efectuarea procedurilor de repatriere a corpului neînsufleţit prin intermediul serviciilor funerare din statul unde a survenit decesul;
 7. În cazul în care rudele decedatului nu au posibilitatea financiară de a transporta corpul neînsufleţit în Republica Moldova, ele vor depune la Ambasada Republicii Moldova din străinătate sau instituţiile statului străin, de regulă primăriile, Declaraţia de acord privind înmormântarea persoanei în statul străin.

În caz de arest

CE POATE FACE O PERSOANĂ ARESTATĂ ÎNTR-UN STAT STRĂIN?

 • Puteţi cere autorităţilor străine respectarea următoarelor drepturi, avute în baza nomelor internaţionale:
 • Dreptul de a cere ca Ambasada sau Consulatul Republicii Moldova să fie informate despre reţinerea sau arestul Dvs;
 • Dreptul la asistenţă consulară (în limitele descrise mai jos);
 • Dreptul de a contacta familia. Aceasta o poate face şi personalul consular, la solicitarea Dvs;
 • Dreptul la asistenţă juridică (avocat numit din oficiu sau avocat angajat de Dvs sau de familie);
 • Dpretul la asistenţă medicală;
 • Dreptul la traducere în limba tării respective (cu traducător numit din oficiu sau, dacă este posibil, recomandat de ambasadă sau consulat);
 • Dreptul la corespondenţă prin poştă (cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţia ţării respective);
 • Dreptul de a fi vizitat de familie sau personalul consular;
 • Dreptul de a fi transferat pentru executarea pedepsei în Republica Moldova (numai după pronunţarea unei setinţe de condamnare şi numai din ţările care acceptă acestă procedură, în baza acordurilor internaţionale şi a legislaţiei naţionale);

CE PUTEŢI FACE DACĂ UN MEMBRU DE FAMILIE ESTE ARESTAT SAU REŢINUT ÎN ALTĂ ŢARĂ?

 • Puteţi obţine informaţii despre situaţia de la Direcţia Afaceri Consulare, misiunea diplomatică sau consulatul Republicii Moldova din ţara în care a fost arestat sau reţinut, sau direct de la autorităţile ţării respective;
 • Puteţi face demersuri pentru angajarea unui avocat;
 • Puteţi să îl vizitaţi la locul de detenţie (cu respectarea formalităţilor prevăzute de legislaţia naţională a ţării respective);
 • Puteţi să îl sprijiniţi financiar, acoperind cheltuielile de reprezentare, expertiză sau alte proceduri juridice;
 • Puteţi să îi trimiteţi corespondenţă scrisă (cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţia ţării respective);
 • Puteţi să îl ajutaţi să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru transferul în Republicii Moldova în vederea executării pedepsei (în măsura în care ţara respectivă acceptă această procedură şi în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă).

CE POATE FACE PERSONALUL CONSULAR AL REPUBLICII MOLDOVA?

 • Poate solicita legătura telefonică cu Dvs, după primirea notificării de arest sau reţinere din partea autorităţilor locale;
 • Poate vizita cetăţeanul la locul de detenţie;
 • Poate recomanda avocaţi sau translatori pe care îi puteţi angaja pentru a vă reprezenta în faţa autorităţilor;
 • Poate semnala autorităţilor locale eventualele abuzuri constatate de Dvs în aplicarea regimului de detenţie sau nerespectarea drepturilor Dvs;
 • Poate semnala autorităţilor locale eventualele afecţiuni medicale care necesită o atenţie specială pe durata detenţiei;
 • Poate transmite mesaje familiei Dvs, dacă doriţi acest lucru.

CE NU POATE FACE PERSONALUL CONSULAR AL REPUBLICII MOLDOVA?

 • Nu vă poate elibera din detenţie;
 • Nu poate influenţa sau interveni în desfăşurarea procedurilor juridiciare şi nici în deciziile autorităţilor;
 • Nu vă poate asigura reprezentarea juridică (pentru aceasta aveţi nevoie de un avocat);
 • Nu vă poate asigura un tratament mai favorabil decât cel aplicat cetăţenilor tării respective în asemenea situaţii;
 • Nu poate plăti cheltuielile de judecată sau costurile procedurilor judiciare (reprezentare juridică, expertiză, translaţie);
 • Nu poate plăti cheltuielile medicale;
 • Nu poate desfăşura anchete sau investigaţii pe teritoriul unui stat străin;
 • Nu poate facilita primirea de pachete (altele decât corespondenţa scrisă) din partea familiei sau a altor persoane, dacă acest lucru nu este permis de reglementările locale.

Dispariţia persoanelor

Dacă aţi aflat despre dispariţia unui cetăţean al Republicii Moldova peste hotarele ţării, notificaţi în scris misiunea diplomatică a RM acreditată în ţara respectivă sau Direcţia Afaceri Consulare al MAEIE la e-mail dac@mfa.md

Documente pierdute sau furate

Dacă sunteţi cetăţean al Republicii Moldova şi aflându-vă în străinătate aţi pierdut sau vi s-au furat actele de identitate, este necesar să întreprindeţi următorii paşi:

 • Anunţaţi imediat poliţia locală;
 • Căutaţi să beneficiaţi de prezenţa şi de declaraţiile unor martori care să ajute la descrierea faptelor şi a făptaşului;
 • Însoţiţi declaraţia făcută la poliţie cu o listă a obiectelor care v-au fost furate sau v-au dispărut;
 • Solicitaţi poliţiei emiterea unui raport. Este necesar pentru obţinerea asigurării (dacă aţi încheiat-o);
 • Anunţaţi imediat Ambasada sau Consulatul Republicii Moldova dacă v-au fost furat paşaportul sau alt act de identitate moldovenesc;
 • Dacă vi s-au furat banii, anunţaţi familia sau rudele apropiate şi solicitaţi-le sprijin financiar pentru continuarea călătoriei sau pentru întoarcerea în ţară.

CENTRUL DE APEL

http://www.mfa.gov.md/centrul-apel/

SFATURI DE CĂLĂTORIE Regimul de vize: Cetăţenii Republicii Moldova, deţinători de paşapoarte naţionale, au nevoie de viză pentru intrare pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite. Viza pentru EAU poate fi obținută prin intermediul agențiilor turistice din Moldova sau EAU. https://www.government.ae/en/information-and-services/visa-and-emirates-id Reglementări vamale: Abu Dhabi: https://adcustoms.gov.abudhabi/en-us/Pages/Home.aspx https://www.fca.gov.ae/en/HomeRightMenu/Pages/CustomsGuide.aspx?SelectedTab=2 Dubai: https://www.dubaicustoms.gov.ae/en/eServices/ServicesForTravellers/Pages/default.aspx

CONTACTE DE URGENȚĂ 

 • 999 Poliția
 • 998 Ambulanța
 • 997 Pompieri
 • 996 Securitatea de Coastă
 • 911 pană de electricitate
 • 922 pană de apă