Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite

A A A

Schimb Nume/Prenume

Durata serviciului: 20 minute
Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare.

Termenul de soluționare este de circa 60 zile de la data depunerii cererii
 • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului privind schimbul de nume și/sau prenume – 99 AED.

Cetățeanul Republicii Moldova poate solicita schimbul de nume și/sau prenume în baza următoarelor motive:

 • pronunțarea dificilă, dacă acestea sunt formate din expresii indecente, lipsite de eufonie, ridicole, precum și dacă au fost transformate (schimonosite) prin traducere;
 • dorința de a avea numele și/sau prenumele corespunzător naționalității solicitantului;
 • solicitarea unui nume de familie simplu în locul numelui dublu;
 • dorința persoanei de a avea același nume de familie ca și numele al soțului sau să alăture la numele al său numele al soțului, în cazul când nu a făcut-o la căsătorie;
 • dorința de a reveni la numele al său de până la căsătorie în cazul când nu a făcut-o la divorț
 • dorința de a purta numele al tatălui (mamei) vitreg sau altei persoane, care a participat la educația solicitantului;
 • cazuri întemeiate de schimbare a prenumelui sunt recunoscute și acelea, când solicitantul de fapt poartă un prenume diferit de cel care este înscris în actul de naștere pe numele acestuia;
 • alte motive, dacă acestea vor fi recunoscute întemeiate, fapt care va fi descris detaliat în încheierea respectivă de către Serviciul Stare Civilă.
Pentru transcrierea actului de stare civilă solicitantul va prezenta:
 • autobiografia;
 • explicație, privind motivele schimbării numelui și/sau a prenumelui;
 • certificatul de naștere al solicitantului;
 • certificatele de naștere ale copiilor minori;
 • certificatul de căsătorie (după caz);
 • certificatul de divorț (după caz);
 • buletinul de identitate sau pașaportul solicitantului;
 • două fotografii format 3x4;
 • cazierul juridic.
 • Dosarul de schimbare a numelui și/sau prenumelui este transmis spre examinare Agenției Servicii Publice și după aprobare ambasada întocmește actul și emite certificatul respectiv.
 • Termenul de soluționare estimativ de 60 zile din data depunerii cererii schimbarea numelui și/sau prenumelui.
 • Schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine schimbarea numelui de familie al copilului, iar în cazul schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului poate fi schimbat în baza acordului comun al părinţilor. În lipsa unui atare acord, decide autoritatea tutelară locală.
 • Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului care a atins vîrsta de 10 ani se face, în toate cazurile, cu acordul acestuia.

Atentie! Taxa se transferă pe contul bancar al Ambasadei până la prestarea serviciului: online (cu 1-2 zile înainte de programare) sau depozit în numerar la orice filială bancară (se poate în aceeași zi). Este obligatorie indicarea numelui beneficiarului serviciului consular, precum și a serviciului consular propriu-zis (ex. Iulia Sîrbu, passport ).  Achitarea taxei la ATM nu se acceptă.

 • Account Number1411003904939016
 • Account NameEMBASSY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
 • CurrencyAED
 • BankBranch Name
 • FAB UAEMAIN
 • IBANAE040351411003904939016
 • SWIFTNBADAEAAKHF

Taxele consulare diferă de la un semestru la altul, din cauza fluctuației schimbului valutar care este stabilit din cursul mediu de schimb, conform ratelor statistice ale Băncii Centrale din EAU. Astfel, se va atrage atenția la taxa consulară dacă serviciul consular urmează în perioada imediat următoare decât cea menționată supra, începând cu data de 6 a lunei imediat următoare.

Pentru careva neclarități cu privire la taxele consulare și/sau alte subiecte consulare, nu ezitați să ne contactați la nr. de telefon al Ambasadei: 02 444 0505 (conform graficului marți-joi, ora 16:00-18:00)

Lista statelor şi modul de recunoaştere a actelor oficiale emise de către autorităţile altor state pentru a fi utilizate în Republica Moldova şi a actelor oficiale emise de către autorităţile Republicii Moldova pentru a fi utilizate în străinătate, poate fi accesată la următorul link: https://mfa.gov.md/ro/content/lista-statelor-si-modul-de-recunoastere-actelor-oficiale