Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite

A A A

Pașaport

Durata serviciului: 15 minute
 
Programarea este obligatorie: Un solicitant = o programare. Persoana care solicită concomitent perfectarea pașaportului și buletinului de identitate va face o singură programare, cu specificarea acestui aspect la etapa programării online.

Pentru minori până la 12 ani

 • în termen de circa 40 zile calendaristice - 214 AED

Pentru minori după 12 ani

 • în termen de circa 40 zile calendaristice - 269 AED

Pentru adulți

 • în termen de circa 40 zile calendaristice - 391 AED
Pașaportul se eliberează la solicitare în următoarele situații:
 • la prima documentare
 • schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor personale  
 • expirarea termenului de valabilitate
 • declararea pierderii, furtului sau în caz de deteriorare 
 • solicitarea celui de-al doilea pașaport
 • dobândirea sau redobândirea cetățeniei Republicii Moldova
 • constatarea neconformităților, falsurilor în înscrisurile din documente, furtului de identitate și identității false.

Pentru depunerea cererii de căsătorie sau divorț urmează să se prezinte în original următoarele acte:

 • buletin de identitate valabil cu fișa de însoțire (dacă actul lipsește dar este valabil persoana va semna o declarație suplimentară primită la ambasadă).
 • pașaport valabil, expirat și/sau deteriorat (în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului, titularul depune o declarație în acest sens).
 • buletinele de identitate sau pașapoartele valabile ale părinților (dacă se solicită pașaport pentru copil până în 18 ani).
 • certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de divorț (eliberat pe numele solicitantului sau al părintelui solicitantului minor), certificat de deces al soțului/soției, certificat de schimbare a numelui și/sau prenumelui, avizul cu privire la anularea, modificarea și/sau completarea actului de stare civilă. În cazul divorțului părinților copilului se va prezenta certificatul de divorț emis pe numelui părintelui care se prezintă cu copilul. 
 • la depunerea cererii pentru minorul al cărui părinți se află în divorț se va prezenta hotărârea instanței de judecată cu privire la divorț, definitivă și irevocabilă. Dacă în urma divorțului instanța de judecată a stabilit domiciliul minorului cu unul din părinți, pentru eliberarea pașaportului minorului se va prezenta declarația acestui părinte, care va fi redactată în fața funcționarului consular sau care este autentificată notarial, din care să rezulte expres acordul pentru eliberarea pașaportului. Prezentarea hotărârii nu este obligatorie în cazul în care se prezintă acordul ambilor părinți privind eliberarea pașaportului, care va fi redactată la consulat sau autentificată notarial. Dacă în urma divorțului instanța de judecată nu a stabilit domiciliul minorului cu nici unul din părinți, se va prezenta declarația de acord a ambilor părinți care va fi redactată la consulat sau care este autentificată notarial, din care să rezulte expres acordul pentru eliberarea pașaportului. Dacă printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată părintele a fost decăzut din drepturile părintești, acordul acestuia nu este necesar. În cazul în care căsătoria nu a fost încheiată părintele care depune cererea pentru eliberarea pașaportului pe numele minorului, concomitent depune în scris o declarație pe proprie răspundere în acest sens în fața funcționarului consular.
 • dovada achitării taxelor (taxele se vor achita la oficiul poștal sau la bancă cu chitanța primită la ambasadă SAU prin virament la contul bancar al consulatului – detalii la rubrica Taxe consulare și aferente).

Atentie! Taxa se transferă pe contul bancar al Ambasadei până la prestarea serviciului: online (cu 1-2 zile înainte de programare) sau depozit în numerar la orice filială bancară (se poate în aceeași zi). Este obligatorie indicarea numelui beneficiarului serviciului consular, precum și a serviciului consular propriu-zis (ex. Iulia Sîrbu, passport ).  Achitarea taxei la ATM nu se acceptă.

 • Account Number1411003904939016
 • Account NameEMBASSY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
 • CurrencyAED
 • BankBranch Name
 • FAB UAEMAIN
 • IBANAE040351411003904939016
 • SWIFTNBADAEAAKHF

Taxele consulare diferă de la un semestru la altul, din cauza fluctuației schimbului valutar care este stabilit din cursul mediu de schimb, conform ratelor statistice ale Băncii Centrale din EAU. Astfel, se va atrage atenția la taxa consulară dacă serviciul consular urmează în perioada imediat următoare decât cea menționată supra, începând cu data de 6 a lunei imediat următoare.

Pentru careva neclarități cu privire la taxele consulare și/sau alte subiecte consulare, nu ezitați să ne contactați la nr. de telefon al Ambasadei: 02 444 0505 (conform graficului marți-joi, ora 16:00-18:00)

Lista statelor şi modul de recunoaştere a actelor oficiale emise de către autorităţile altor state pentru a fi utilizate în Republica Moldova şi a actelor oficiale emise de către autorităţile Republicii Moldova pentru a fi utilizate în străinătate, poate fi accesată la următorul link: https://mfa.gov.md/ro/content/lista-statelor-si-modul-de-recunoastere-actelor-oficiale