Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite

A A A

Emigrare autorizată

Durata serviciului: 30 minute
 
Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare.

 • Examinarea cererii în – termen de 40 zile – 459 AED;

Cetăţenii Republicii Moldova care au obţinut permis de şedere permanentă în Emiratele Arabe Unite sau Regatul Arabiei Saudite şi care doresc să se stabilească definitiv în aceste state, să-şi autorizeze în acest scop plecarea cu trai permanent în acest stat şi să obţină statutul de nerezident al Republicii Moldova. Obţinerea autorizării pentru plecarea cu domiciliu permanent în Emiratele Arabe Unite sau Regatul Arabiei Saudite nu afectează cetăţenia persoanei sau drepturile de cetăţean al Republicii Moldova.

Cetăţenii, care pleacă din Republica Moldova pentru a se stabili cu domiciliul peste hotare, au dreptul să-şi ia pe cont propriu bunurile ce le aparţin lor şi membrilor familiei, valuta câștigată în mod legal, să-şi menţină în proprietate bunurile ce le stăpânesc de drept în teritoriul republicii, precum şi mijloacele băneşti, hârtiile de valoare şi alte valori, care se păstrează în băncile Republicii Moldova. Scoaterea din ţară de către cetăţeni a obiectelor de artă şi altor valori se va face conform reglementărilor legislaţiei Republicii Moldova.

Atenție: documentele eliberate de autoritățile Republicii Moldova, pentru a fi recunoscute în Emiratele Arabe Unite sau Regatul Arabiei Saudite, necesită a fi legalizate inițial de către Ministerul Afacerilor Externe al RM, apoi veți solicita serviciul consular de legalizare la Ambasada RM în EAU (a se vedea rubrica – Supralegalizare)

Pentru examinarea cererii de emigrare autorizată solicitantul va prezenta:

 • cererea-chestionar (se completează în Ambasadă şi se semnează personal de către solicitant);
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în orginal şi 2 fotocopii;
 • buletinul de identitate şi fişa de însoţire în orginal şi 2 fotocopii (se retrage);
 • permisul de şedere permanentă în Emiratele Arabe Unite sau Regatul Arabiei Saudite (tradus în limba română) în orginal şi 2 fotocopii (originalul și traducerea necesită a fi legalizate de către Ministerul Afacerilor Externe a statului de origine, apoi de Consulatul/Ambasada Regatului Arabiei Saudite în EAU (documentele eliberate în RAS);
 • livretul militar (pentru recruţi sau supuşi militari) sau certificatul privind radierea din evidenţă militară în orginal şi 2 fotocopii (se retrage);
 • carnetul de pensionar sau adeverinţa eliberată de secţia de asistenţă socială despre predarea carnetului de pensionar în orginal şi 2 fotocopii (se retrage);
 • certificatul de naştere în orginal şi 2 fotocopii;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori, întocmit sau transcris* de către autorităţile Republicii Moldova (în vîrstă de pînă la 18 ani) în orginal şi 2 fotocopii;
 • certificatul de căsătorie întocmit sau transcris* de către autorităţile Republicii Moldova (doar pentru cei căsătoriţi sau văduvi) în orginal şi 2 fotocopii;
 • certificatul de divorţ întocmit sau transcris* de către autorităţile Republicii Moldova (doar pentru cei divorţaţi) în orginal şi 2 fotocopii;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei (doar pentru cei văduvi) în orginal şi 2 fotocopii;
 • certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decît de căsătorie sau divorţ) în orginal şi 2 fotocopii;
 • certificatul de la inspectoratul fiscal de stat privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat (cererea-chestionar se completează în Ambasadă şi se semnează personal de către solicitant);
 • consimţămîntul autentificat notarial sau la Ambasadă al unuia dintre părinţi, care a rămas să domicilieze în Republica Moldova, pentru domiciliere permanentă în străinătate a solicitantului împreună cu copilul minor, în cazul în care au copii minori comuni (în vîrstă de pînă la 18 ani), sau hotărârea instanţei de judecată privind decăderea unuia dintre părinţi din drepturile părinteşti sau stabilirea locului de trai a copilului cu unul din părinţi în orginal şi 2 fotocopii;
 • consimţămîntul, legalizat notarial sau la Ambasadă, al copilului cu vîrsta între 10 şi 18 ani, referitor la plecarea pentru domiciliere permanentă în străinătate împreună cu unul dintre părinţi în orginal şi 2 fotocopii;
 • actele de tutelă (curatelă), doar în cazul persoanelor declarate incapabile de către instanţa de judecată în orginal şi 2 fotocopii;
 • două fotografii color, 35x45 mm;

 

Toate documentele se prezintă în original + 2 copii. Toate documentele eliberate de organele competente ale Emiratelor Arabe Unite sau Regatul Arabiei Saudite sau ale altui stat, urmează a fi apostilate / supra legalizate corespunzător şi traduse în limba română şi autentificate de către un traducător autorizat/ apostilate / supra legalizate corespunzător .

Atentie! Taxa se transferă pe contul bancar al Ambasadei până la prestarea serviciului: online (cu 1-2 zile înainte de programare) sau depozit în numerar la orice filială bancară (se poate în aceeași zi). Este obligatorie indicarea numelui beneficiarului serviciului consular, precum și a serviciului consular propriu-zis (ex. Iulia Sîrbu, passport ).  Achitarea taxei la ATM nu se acceptă.

 • Account Number1411003904939016
 • Account NameEMBASSY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
 • CurrencyAED
 • BankBranch Name
 • FAB UAEMAIN
 • IBANAE040351411003904939016
 • SWIFTNBADAEAAKHF

Taxele consulare diferă de la un semestru la altul, din cauza fluctuației schimbului valutar care este stabilit din cursul mediu de schimb, conform ratelor statistice ale Băncii Centrale din EAU. Astfel, se va atrage atenția la taxa consulară dacă serviciul consular urmează în perioada imediat următoare decât cea menționată supra, începând cu data de 6 a lunei imediat următoare.

Pentru careva neclarități cu privire la taxele consulare și/sau alte subiecte consulare, nu ezitați să ne contactați la nr. de telefon al Ambasadei: 02 444 0505 (conform graficului marți-joi, ora 16:00-18:00)

Lista statelor şi modul de recunoaştere a actelor oficiale emise de către autorităţile altor state pentru a fi utilizate în Republica Moldova şi a actelor oficiale emise de către autorităţile Republicii Moldova pentru a fi utilizate în străinătate, poate fi accesată la următorul link: https://mfa.gov.md/ro/content/lista-statelor-si-modul-de-recunoastere-actelor-oficiale