Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite

A A A

Cetatenie prin redobindire

Durata serviciului: 30 minute
Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare

Termenul de soluționare a cererii nu poate depăși 1 an de la data depunerii cererii
 • n temeiul prevederilor art. 16 din Legea cetățeniei 1024/2000 – 79 AED;
Foștii cetățeni ai Republicii Moldova, domiciliați permanent în Emiratele Arabe Unite sau Regatul Arabiei Saudite, care doresc să redobândească cetățenia Republicii Moldova, pot depune o cerere respectivă la Ambasada Republicii Moldova în Abu Dhabi.
Pentru redobândirea cetățeniei solicitantul va prezenta:
 • autobiografia în limba română, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire cu domiciliul în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetățeniei;
 • originalul adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova (în cazul în care documentul nominalizat există);
 • actul de identitate valabil (pașaport, buletin) aflat în posesie.
 • adeverinţă de la domiciliu despre componenţa familiei (tradus și legalizat/apostilat după caz);
 • documentul care face dovada domiciliului pe teritoriul altui stat – pentru persoanele care nu domiciliază în Republica Moldova, în original, cu traducere autentificată în limba română;
 • cazier judiciar din țară (țările) al cărei (căror) cetățean este solicitantul, legalizat corespunzător, cu traducere autentificată în limba română;
 • cazier judiciar din țara de domiciliere a solicitantului. (persoanele care domiciliază pe teritoriul altui stat prezintă documentul respectiv şi din ţara de domiciliere), legalizat corespunzător, cu traducere autentificată în limba română;
 • patru fotografii color de mărimea 3,5 x 4,5 cm.

Toate documentele se prezintă în original + 3 fotocopii. Toate documentele eliberate de organele competente austriece sau ale altui stat, urmează a fi apostilate şi traduse în limba română şi autentificate de către un traducător autorizat.

Atentie! Taxa se transferă pe contul bancar al Ambasadei până la prestarea serviciului: online (cu 1-2 zile înainte de programare) sau depozit în numerar la orice filială bancară (se poate în aceeași zi). Este obligatorie indicarea numelui beneficiarului serviciului consular, precum și a serviciului consular propriu-zis (ex. Iulia Sîrbu, passport ).  Achitarea taxei la ATM nu se acceptă.

 • Account Number1411003904939016
 • Account NameEMBASSY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
 • CurrencyAED
 • BankBranch Name
 • FAB UAEMAIN
 • IBANAE040351411003904939016
 • SWIFTNBADAEAAKHF

Lista statelor şi modul de recunoaştere a actelor oficiale emise de către autorităţile altor state pentru a fi utilizate în Republica Moldova şi a actelor oficiale emise de către autorităţile Republicii Moldova pentru a fi utilizate în străinătate, poate fi accesată la următorul link: https://mfa.gov.md/ro/content/lista-statelor-si-modul-de-recunoastere-actelor-oficiale