Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite

A A A

Cadrul juridic bilateral

1. Protocol între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice
Semnat la Moscova la 21.12.1995
În vigoare din 21.12.1995

2. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene între şi dincolo de teritoriile respective ale acestora
Semnat la Dubai la 19.11.2013
În vigoare din 11.12.2015
Ratificat/aprobat prin: Hotărîrea Guvernului nr. 180 din 14.03.2014
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 66-71 din 21.03.2014, art. 203

3. Acord între Republica Moldova şi Emiratele Arabe Unite privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor
Semnat la Chişinău la 10.07.2017
Ratificat/aprobat prin: Legea nr. 182 din 21.07.2017
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 277-288 din 04.08.2017, art. 491

4. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit
Semnat la Chişinău la 10.07.2017
Ratificat/aprobat prin: Legea nr. 181 din 21.07.2017
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 289-300 din 11.08.2017, art. 511

5.Memorandum de Înţelegere privind consultările politice bilaterale între Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe şi Cooperării
Internaţionale al Emiratelor Arabe Unite
Semnat la Dubai la 30.01.2018
În vigoare din 30.01.2018