Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite

A A A

Buletin de identitate

Durata serviciului: 20 minute
Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare. Dacă se solicită concomitent buletin și pașaport se va face o singură programare, cu indicarea acestui aspect la etapa programării online.

Buletin de identitate
 • în termen de circa 4-6 săptămâni - 177 AED
 • în termen de circa 8-10 săptămâni - 119 AED
Buletin de identitate provizoriu
 • în termen de circa 4-6 săptămâni - 116 AED
Buletinul de identitate se eliberează în următoarele cazuri:
 • la prima eliberare;
 • minorilor;
 • persoanelor cu vârsta peste 18 ani care nu au avut niciodată acte de identitate;
 • persoanelor care au obținut pașaportul cetățeanului Republicii Moldova;
 • cetățenilor Republicii Moldova domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și în municipiul Bender;
 • preschimbarea pașaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), buletinului de identitate provizoriu sau a actului de identitate provizoriu (formularul nr. 9);
 • schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal;
 • constatarea inexactităților, neconformităților, furtului de identitate sau identității false;
 • schimbarea domiciliului;
 • în caz de schimbare a denumirii sau a rangului localităților, străzilor, de renumerotare a imobilelor, de înființare a localităților, a străzilor, în caz de modificare, rectificare sau de completare a datelor adresei de domiciliu;
 • în caz de pierdere, furt sau deteriorare;
 • expirarea termenului de valabilitate;
 • dobândirea sau redobândirea cetățeniei Republicii Moldova;
 • solicitarea titularului de a-l preschimba.
 • 2 fotografii de format 10x15cm + 2 fotografii de format 3x4 cm, color, mat, pe fundal alb (cerințe pentru fotografii: fotografia va avea vechimea de cel mult 6 luni. Fotografia va reprezenta imaginea subiectului cu umerii drepți, cu privirea directă, cu expresie neutră a feței şi gura închisă. Ochii vor fi deschiși și ne umbriți de păr. Vor lipsi acoperămintele de cap şi frezele ce acoperă fața, iluminarea neuniformă, umbre sau reflecții pe față sau fundal, efectul ochi roșii. În caz de ochelari ochii vor apărea fără reflecții de ochelari. Nu sunt permise lentile întunecate);
 • buletin de identitate cu fișa de însoțire;
 • pașaport valabil sau expirat (doar în cazul primei documentări a persoanei cu buletin de identitate);
 • buletinele de identitate cu fișele de însoțire sau pașapoartele valabile ale părinților (dacă se solicită buletin pentru copil până în 18 ani);
 • actul de identitate de uz intern, după caz, pașaportul de tip sovietic (modelul anului 1974), aflat în posesie ce urmează a fi schimbat;
 • certificat de naștere, certificat de naștere a copilului minor, certificat de căsătorie, certificat de divorț (eliberat pe numele solicitantului sau al părintelui solicitantului minor), certificat de deces al soțului/soției, certificat de schimbare a numelui și/sau prenumelui, avizul cu privire la anularea, modificarea şi/sau completarea actului de stare civilă. În cazul divorțului părinților copilului se va prezenta certificatul de divorț emis pe numelui părintelui care se prezintă cu copilul; 
 • documente necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședință sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea adresei de domiciliu;
 • dovada achitării taxelor (taxele se vor achita la oficiul poștal sau la bancă cu chitanța primită la ambasadă SAU prin virament la contul bancar al consulatului – detalii la rubrica Taxe consulare și aferente).
 • Buletinul de identitate se eliberează cu fișa de însoțire. Fișa de însoțire face dovada înregistrării la reședință şi este destinată pentru realizarea dreptului de vot în Republica Moldova și nu influențează asupra valabilității buletinului de identitate.
 • Buletinul de identitate se poate elibera de la naștere, este obligatoriu de la 16 ani (cetățeanul Republicii Moldova care nu deține buletin de identitate declară că nu domiciliază în Republica Moldova și prezintă dovezi privind stabilirea domiciliului pe teritoriul Republicii Austria sau Republica Slovacă, se consideră emigrant şi este în drept să obțină pașaportul cu mențiunea respectivă). 
 • Buletinul de identitate este valabil de la naștere până la 10 ani / de la 10 până la 16 ani / de la 16 până la 25 ani / de la 25 până la 45 ani / de la 45 de ani – pe viață. 
 • Buletinul de identitate se utilizează doar în Republica Moldova, cu unele excepții. 
 • Dacă persoana nu dispune de actele necesare pentru perfectarea buletinului, se eliberează buletin de identitate provizoriu cu termen de valabilitate de 1 an. În baza buletinului de identitate provizoriu nu se poate solicita pașaport, însă actul este recunoscut de autorități pentru realizarea altor acțiuni în Republica Moldova. 
 • Persoana care nu are posibilitatea de a fi înregistrată la domiciliu sau reședință în Republica Moldova obține buletinul de identitate fără mențiunea dată. 
 • Cererea de perfectare a buletinului de identitate poate fi depusă concomitent cu cererea de pașaport.
 • În cazul minorului se solicită prezența doar a unui părinte. 
 • Nu poate fi depusă cerere de perfectare separată doar a fișei de însoțire. 
 • Dosarul solicitantului se expediază Agenției Servicii Publice care examinează cererea şi perfectează actul. 
 • Dosarul solicitantului se expediază către Agenția Servicii Publice care examinează cererea și perfectează pașaportul.

Atentie! Taxa se transferă pe contul bancar al Ambasadei până la prestarea serviciului: online (cu 1-2 zile înainte de programare) sau depozit în numerar la orice filială bancară (se poate în aceeași zi). Este obligatorie indicarea numelui beneficiarului serviciului consular, precum și a serviciului consular propriu-zis (ex. Iulia Sîrbu, passport ).  Achitarea taxei la ATM nu se acceptă.

 • Account Number1411003904939016
 • Account NameEMBASSY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
 • CurrencyAED
 • BankBranch Name
 • FAB UAEMAIN
 • IBANAE040351411003904939016
 • SWIFTNBADAEAAKHF

Taxele consulare diferă de la un semestru la altul, din cauza fluctuației schimbului valutar care este stabilit din cursul mediu de schimb, conform ratelor statistice ale Băncii Centrale din EAU. Astfel, se va atrage atenția la taxa consulară dacă serviciul consular urmează în perioada imediat următoare decât cea menționată supra, începând cu data de 6 a lunei imediat următoare.

Pentru careva neclarități cu privire la taxele consulare și/sau alte subiecte consulare, nu ezitați să ne contactați la nr. de telefon al Ambasadei: 02 444 0505 (conform graficului marți-joi, ora 16:00-18:00)

Lista statelor şi modul de recunoaştere a actelor oficiale emise de către autorităţile altor state pentru a fi utilizate în Republica Moldova şi a actelor oficiale emise de către autorităţile Republicii Moldova pentru a fi utilizate în străinătate, poate fi accesată la următorul link: https://mfa.gov.md/ro/content/lista-statelor-si-modul-de-recunoastere-actelor-oficiale